Uwaga! Zmiana adresu strony www szkoły

Informujemy, że z dniem 20 grudnia 2020 r. ulega zmianie adres strony internetowej Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. 
Nasz nowy adres to: 

W miesiącu czerwcu 2021 r. wygaśnie możliwość dostępu do strony pod dotychczasowym adresem.
Sposób logowania do usług G Suite odbywał się będzie nadal pod domeną zsczernina.edu.pl.