Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2008/2009‎ > ‎

Młodzi Górowianie przyszłością regionu

Miesiące jesienne 2008 roku obfitowały w wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. W naszej szkole bowiem realizowane były zadania wynikające z programu „Młodzi Górowanie przyszłością regionu”, który to zyskał aprobatę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i przyznano mu dotację na realizację zadań wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. Konkurs był organizowany w ramach rządowego programu - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.”
W działania włączeni byli nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.  Były więc zadania dla uczniów uzdolnionych, dla tych, którzy mają problemy w edukacji, jak i osób niepełnosprawnych. 
Różnorodność form pracy pozwoliła na zaangażowanie szerokiej rzeszy dzieci i młodzieży; od przedszkolaków po gimnazjalistów. Wszyscy znaleźli coś co pobudzało ich aktywność. 

Nie na ryby, nie na grzyby, lecz na basen

Bardzo dużym zainteresowaniem i wielką popularnością cieszyły się wyjazdy na basen „Akwawit” w Lesznie. Wyjazdy odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodszych z przedszkola i klas I-III, oraz starszej grupy z klas IV-VI i I-III gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły w ten sposób ośmiokrotnie odwiedzili pływalnię. 
Dzieci z młodszych klas niecierpliwie czekały na każdy dzień wyjazdu na basen.  Podekscytowani byli szczególnie ci, którzy mieli tam pojechać po raz pierwszy w życiu. Najbardziej przeżywały to pięciolatki, którym była potrzebna duża pomoc ze strony nauczycieli i rodziców. Na basenie największą atrakcją była oczywiście zjeżdżalnia, a właściwie trzy zjeżdżalnie. Największych wrażeń dostarczała ta czarna. Nic w niej nie było widać i  nie wiadomo było, czego się tam spodziewać. Taki ślizg do wody wymagał nie lada odwagi. Niektórzy zrobili to tylko raz, inni przesiadywali tam przez cały pobyt. Wszyscy dobrze się bawili przez prawie dwie godziny. 


W klasach I-III jest 46 uczniów, więc każde dziecko mogło jechać na basen czterokrotnie. Jeśli z powodu choroby lub innych przyczyn dzieci z tych klas nie mogły uczestniczyć w wycieczce, to w zamian jechały dzieci z klasy „0” lub IV. Wycieczki na basen cieszyły się dużym powodzeniem zarówno ze strony dzieci jak i ich rodziców. 
W starszej grupie wiekowej zorganizowane były cztery wyjazdy, a w każdym z nich uczestniczyło 47 uczniów. Podobnie jak wśród dzieci młodszych największą popularnością cieszyły się zjeżdżalnie, na których spędzano większość czasu.


Wyprawa do „Tygryska”

W ramach programu ,,Młodzi Górowanie przyszłością regionu”  dzieci przedszkolne wyjeżdżały do Sali Zabaw "Tygrysek” w Lesznie, gdzie spędziły dwie godziny na zabawie i harcach. Uciechy i radości było co niemiara tym bardziej, że w zabawach uczestniczyły panie opiekunki. Za dobre i kulturalne zachowanie dzieci otrzymały słodki upominek. 
Pobyt w "Tygrysku" miał ogromny wpływ na usprawnienie u dzieci koordynacji psychoruchowej. Dzięki zabawie maluchy rozładowały również swoje napięcia emocjonalne. Dla większości przedszkolaków był to pierwszy w życiu samodzielny wyjazd bez rodziców. Dzieci podczas pobytu w sali zabaw przestrzegały zasad bezpieczeństwa i zasad zgodnej zabawy. 


X Muza

Nasi uczniowie mieli możliwość wyjazdów do kina w Domu Kultury w Górze. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III SP wraz z opiekunami obejrzały bajkę „Małpy w kosmosie”, która swoimi zabawnymi dialogami i scenami rozbawiła małych kinomanów.

Uczniowie klas IV-VI SP i I-III gimnazjum mieli możliwość obejrzenia filmu „Świadectwo” – fabularyzowanej opowieści kardynała Stanisława Dziwisza o Janie Pawle II. 
Młodzież była wzruszona pełnym poświęcenia życiem Papieża. Niektórzy ukradkiem ocierali łzy spływające po policzkach. 
Z naszych obserwacji wynika, iż film wywarł na uczniach ogromne wrażenie. W powrotnej drodze do szkoły wspominaliśmy sylwetkę Jana Pawła II – wielkiego człowieka, naszego papieża. W drodze powrotnej wielu szkolnych urwisów siedziało w autobusie cicho, będąc jeszcze pod wrażeniem tych wspomnień. 
Wyjazd do kina na tak wspaniały dokument był dla uczniów naszej szkoły idealnym prezentem świątecznym. „Świadectwo" skłoniło młodzież do zadumy i refleksji nad własnym życiem.

Szczypta kultury

Czterdziestosześcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do teatru we Wrocławiu. Jej celem było poszerzenie wiedzy z zakresu kultury i literatury polskiej. 
Uczniowie obejrzeli na scenie Wrocławskiego Teatru Komedia „Zemstę”, jedną z najbardziej znanych sztuk Aleksandra Fredry należącą do kanonu lektur gimnazjum. Profesjonalna, pełna ekspresji gra zawodowych aktorów, piękna polszczyzna dzieła, specjalne operowanie światłem, ciekawa scenografia, wspaniałe kostiumy i efekty dźwiękowe sprawiły, że przedstawienie stało się dla widzów niezwykłym przeżyciem artystycznym  i emocjonalnym. 


W ramach projektu najmłodszych mieszkańców Czerniny odwiedzili aktorzy teatru „Maska” z Krakowa. Przedstawili oni spektakl „O piracie Pączuszku i kocie Łakomczuszku”, który zachęcał dzieci do zdrowego odżywiania się.


Oprócz obejrzenia sztuk teatralnych mieszkańcy naszej miejscowości mogli posłuchać muzyki poważnej i zapoznać się różnorodnymi instrumentami muzycznymi. Było to możliwe dzięki współpracy z Lubuskim Biurem Koncertowym, którego artyści prowadzą w naszej szkole koncerty umuzykalniające.Młodzi dziennikarze

Aby umożliwić młodzieży poznanie tajników pracy dziennikarskiej zorganizowano warsztaty dziennikarskie dla uczniów klas gimnazjalnych. 
Realizację programu rozpoczęto od ustalenia zadań  związanych z wykonaniem gazetki. Każdy uczeń miał zebrać informacje do poszczególnych rubryk pisma. Podczas kolejnego spotkania sprawdzono wiarygodność informacji oraz źródła, z jakich pochodzą. Ustalono również tytuł gazetki i jej szatę graficzną. Wszyscy wzięli się do bardzo ciężkiej pracy. Efektem zajęć dziennikarskich jest gazeta szkolna „Szczęśliwa Trzynastka”. 


Jako podsumowanie zmagań dziennikarskich zorganizowano wycieczkę do redakcji Radia „Elka” w Lesznie, gdzie młodzież obserwowała „na żywo” przy pracy dziennikarzy znanych dotychczas jedynie z anteny.Kuźnia talentów

Wiele dziewcząt z naszej szkoły marzy o tym, aby zostać w przyszłości aktorką lub piosenkarką. W tym celu w ramach programu „Młodzi Górowanie Przyszłością Regionu” zorganizowane zostały warsztaty z emisji głosu i dobrego mówienia. Doskonaliły one dykcję oraz sposób prawidłowego wysławiania się. Były to jak najbardziej celnie dobrane zajęcia, ponieważ młodzież w tym wieku ma problemy z prawidłowym wyrażaniem swoich emocji.


Grupa gimnazjalistów przygotowywała inscenizację „Dziadów cz. II” Adama Mickiewicza, lektury programowej klasy I, a uczniowie szkoły podstawowej przedstawienie noworoczne pt. „Idą z gwiazdą kolędnicy”, będące tematem edukacji regionalnej.

W obydwóch grupach pierwsze spotkanie poświęcone było rozmowie na temat pracy z tekstem dramatycznym, predyspozycji aktora i jego warsztatu pracy, ustaleniu obsady oraz aktywnej lekturze tekstów. 
Na kolejnych spotkaniach po omówieniu scenografii i kostiumów odbywały się próby scen zgodnie z wizją prowadzącego i pomysłami dzieci. Ćwiczono dykcję i ruch sceniczny, wnoszono poprawki, powtarzano kwestie. 
Widowisko „Dziady cz. II” zostało zaprezentowane uczniom klasy I gimnazjum na lekcji języka polskiego w dn. 10 grudnia. Odwołanie do wcześniej omówionego tekstu literackiego i porównanie go z przedstawioną wersją sceniczną ułatwi realizację celów programowych z zakresu kształcenia kulturalno-estetycznego. 
Natomiast inscenizację „Idą z gwiazdą kolędnicy” uczniowie przedstawią przed całą społecznością szkolną w tygodniu poprzedzającym święta oraz w czernińskim ratuszu przed zaproszonymi gośćmi w dniu 21 grudnia. 


Nie tylko młodzież gimnazjalna doskonali swoje umiejętności aktorskie. 
Najmilszymi aktorami podziwianymi przez społeczność szkolną są najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Warsztaty teatralne dla pięcio- i sześciolatków ukazały jak wiele talentów skrywają maluchy. 


Wielu uczniów wyrażało swoją aktywność uczestnicząc w warsztatach plastycznych. Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Proces rysowania, malowania czy konstruowania jest skomplikowanym aktem, w którym dziecko, łącząc różne elementy swojego doświadczenia stwarza nowa sensowną całość. Wytwór artystyczny dziecka nierzadko ujawnia to, co ono myśli, czuje i widzi, zatem plastyka stanowi dla niego twórczą, dynamiczną aktywność. Zajęcia plastyczne są formą spędzania wolnego czasu, miejscem, gdzie uczniowie mogą wspólnie bawić się i tworzyć, bez obawy, że ich wytwory mogą być negatywnie ocenione. 


Zajęcia plastyczne gimnazjalistów okazały się ciekawą formą spędzania wolnego czasu łączącą przyjemne z pożytecznym. Rozbudziły działania twórcze wśród uczniów wpływając na rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień plastycznych. Ponadto umożliwiły podniesienie poziomu samoakceptacji uczestników poprzez ekspresję plastyczną. Powyższe argumenty przemawiają za tym, aby po zakończeniu programu warsztaty nadal były prowadzone, gdyż stanowią dobrą drogę do samorealizacji uczniów.


Atutem zajęć wokalnych była ich atrakcyjność pod względem różnorodności form pracy. Każdy z zainteresowanych mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.


Zajęcia rozwijały nie tylko wokalną stronę uczniów, oraz uczyły gry na instrumentach. Rozwijały wrażliwość muzyczną, doskonaliły wokal zarówno solowy, uczniów bardziej zdolnych, jak i zbiorowy. Przygotowały uczniów do występów na terenie szkoły, jak i poza nią. Przede wszystkim uświetniły: obchody Święta Patrona Szkoły; apel z okazji Święta Niepodległości; koncert bożonarodzeniowy dla społeczności szkolnej i rodziców; występ na terenie gminy w ramach gali „Mam talent” - podsumowującej program; w lokalnym środowisku podczas Wigilii dla samotnych, organizowanej we współpracy z radą sołecką i parafią, w miejscowym ratuszu.(21 grudnia - tuż po zakończeniu programu). 


Zajęcia wokalne prowadzone w ramach programu dały ogromną możliwość na wyrównywanie szans edukacyjnych. Poprzez prezentowanie efektów w środowisku wpłynęły na kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia. Stworzyły możliwości do wypowiadania się uczniów za pomocą różnorodnych środków artystycznych. W dużej mierze przygotowały uczestników do odbioru kultury regionu. Pobudziły do poszukiwania nowych rozwiązań twórczych. Zainteresowały dziedzictwem własnego regionu. Ze względu na korzyści płynące z realizacji zajęć będą one kontynuowane po zakończeniu programu.Hej, z przytupem

 Na zajęciach tanecznych stwarzano uczniom możliwości do spontanicznej – odtwórczej i twórczej ekspresji muzyczno - ruchowej, kształtowano estetykę ruchu, rozwijano zamiłowanie do tańca. Uczniowie mogli poznać historię polskich tańców narodowych i ludowych oraz samodzielnie wybrać repertuar taneczny. 
Młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatach tanecznych. Pracowali cierpliwie i z pełnym zaangażowaniem, co jeszcze bardziej ukształtowało w uczniach umiejętność współpracowania w grupie. Głównym celem zajęć tanecznych dla dzieci młodszych było pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej, a jednocześnie rozwijanie płynności i estetyki ruchu. 
Dzieci nie tylko poznały kroki wybranych tańców, ale również zapoznały się z wyglądem strojów ludowych z różnych rejonów Polski. Największą radość sprawiło przygotowanie własnych strojów z bibuły, w których później mogły zatańczyć. Były to stroje bardzo kolorowe i wykonane z wielkim zaangażowaniem dzieci. 

Pokonaj przeszkody

Aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży w naszej szkole zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla klasy szóstej szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum. Obejmowały one edukację humanistyczną, matematyczną, przyrodniczą i fizyczną. Uczniowie ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem treści zadań, wypisywali dane i szukali rozwiązań zadań tekstowych. 
Ewaluacja dokonywana była na każdych zajęciach poprzez obserwacje i ocenę (ustną) pracy ucznia, jego zaangażowania, planowania i organizowania pracy, komunikowania się ucznia z innymi uczniami. Celem takiej edukacji było wspólne spojrzenie nauczyciela i uczniów na to, co zostało osiągnięte, a co należy jeszcze wykonać. Mierzalnym efektem pracy nauczyciela i uczniów były lepsze wyniki (w porównaniu z rokiem poprzednim) z próbnego testu kompetencji, a także dobre oceny z kartkówek. 
Pod dobrą opieką

Dzięki programowi „Młodzi Górowanie Przyszłością Regionu” dzieci przedszkolne  i klas I-III objęte były kompleksowymi badaniami logopedycznymi. W wyniku badań terapią logopedyczną objętych zostało 39 dzieci, których mowa charakteryzowała się nieprawidłową realizacją fonemów języka polskiego. 
Warsztaty prowadzone były w grupach 3 i 4 osobowych, z dziećmi posiadającymi zbliżone trudności artykulacyjne. Oprócz ćwiczeń oddechowych usprawniających artykulatory i słuch fonenowy, wprowadzono również  ćwiczenia rozwijające mowę opowieściową. W kilku przypadkach sukcesem zakończyło się wywołanie deformowanych do tej pory głosek. Wszystkie dzieci otrzymały materiały i wskazówki do pracy w domu. 
Młodzież gimnazjalna miała możliwość korzystania z porad psychologa. Skorzystali   z tego uczniowie mający problemy z poprawnym zachowaniem, opanowaniem emocji i stresu. Pani psycholog przeprowadziła warsztaty asertywności w klasie II gimnazjum. 

Bogatsi o wiedzę, doświadczenie…

Czas realizacji projektu upłynął niespodziewanie szybko. Był to jednak czas wzmożonego wysiłku nauczycieli i wytężonej pracy uczniów. Wielką korzyść z realizacji programu wyniosły dzieci przedszkolne i młodszych klas szkoły podstawowej. Ich zajęcia wyzwalały w nich aktywność ruchową. Dzięki temu dzieci wyzwoliły w sobie procesy twórcze tak niezbędne w prawidłowym rozwoju. 
Wiele efektów wypracowanych podczas realizacji programu ze starszą młodzieżą prezentowanych będzie znacznie później np. podczas festynu środowiskowego organizowanego na wiosnę oraz w ramach organizacji gminnego konkursu wiedzy przyrodniczo-matematycznej. 
Zajęcia dały ogromną możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. Poprzez prezentowanie efektów w środowisku wpłynęły na kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia. Stworzyły możliwości do własnych wypowiedzi uczniów za pomocą różnorodnych środków artystycznych. W dużej mierze przygotowały uczestników do uczestnictwa i odbioru kultury regionu. Pobudziły do poszukiwania nowych rozwiązań twórczych. Zainteresowały własnym dziedzictwem regionu. Ze względu na korzyści płynące z realizacji zajęć będą one kontynuowane po zakończeniu programu.