Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2011/2012‎ > ‎

Zakończył się projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacyjnym”

opublikowane: 4 cze 2015, 05:35 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 4 cze 2015, 05:36 ]
Zakończył się projekt „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacyjnym”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasza szkoła brała udział w dwóch komponentach: Dolnośląska e-Szkoła  i sportowym.