Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2012/2013‎ > ‎

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”

opublikowane: 6 cze 2015, 03:17 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 6 cze 2015, 03:17 ]

W roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-III realizowany jest Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”, w ramach Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia. W klasie I dzieci mogą brać udział w zajęciach doskonalących umiejętności czytania i pisania, w zajęciach pogłębiających umiejętności matematyczno-przyrodnicze oraz w zajęciach logopedycznych, zaś w klasie II i III uczniowie wykazują się umiejętnościami artystycznymi. Uczniowie bardzo ochoczo i z wielkim zaangażowaniem pracują podczas zajęć dodatkowych wykazując się bardzo często inicjatywą i pomysłowością.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/aktualnosci/rok-szkolny-2012-2013/_draft_post/IMG_5153.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/aktualnosci/rok-szkolny-2012-2013/_draft_post/IMG_5155.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/aktualnosci/rok-szkolny-2012-2013/_draft_post/IMG_5156.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/aktualnosci/rok-szkolny-2012-2013/_draft_post/IMG_5157.jpg