Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2014/2015‎ > ‎

Walne zebranie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Czernina”

opublikowane: 12 cze 2015, 09:39 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 12 cze 2015, 09:39 ]
16 lutego 2015 rok odbyło się walne zebranie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły Czernina”. Prezes Klubu pan Jacek Ulman zapoznał uczestników zebrania z dotychczasową działalnością Klubu. Dokonano pokazu prezentacji multimedialnej pt. „Trener z pasją”. Omówione zostały również planowane wydarzenia i imprezy związane z działalnością Klubu. W głosowaniu jawnym wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali jednogłośnie przyjęci do Zarządu Klubu. Nowo wybrany Zarząd wybrał prezesa – Jacka Ulmana, wiceprezesa – Ewę Miłaszewicz, skarbnika – Wiolettę Kosek oraz członków Zarządu – Adama Szprutę i Agnieszkę Nojman. Zebrani przedyskutowali sprawy formalne związane z działalnością Klubu. Głos zabrał również gość specjalny posiedzenia - Zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, który to w pozytywnych słowach wyraził się na temat dotychczasowej działalności oraz podkreślił szczególne znaczenie współpracy z rodzicami w  rozwoju sportowym młodzieży.