Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2016/2017‎ > ‎

Upływa szybko życie…

opublikowane: 25 cze 2017, 22:48 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 25 cze 2017, 22:49 ]
Dnia 23 czerwca zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Następnie absolwenci gimnazjum odtańczyli tradycyjnego poloneza, dostarczając obecnym Rodzicom i nauczycielom wielu wzruszeń i emocji. Po raz pierwszy także uczniowie kl. III SP stali się kontynuatorami tradycji szkolnej tańcząc poloneza na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej.
Część oficjalną rozpoczęła p. Dyrektor podsumowując postępy edukacyjne i wychowawcze, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz sukcesy sportowe. Uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu wręczyła nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, Koło „Dzik” z Wąsosza, p. F. Nakonecznego oraz stypendia. 
Na uroczystym apelu świadectwa ukończenia szkoły otrzymali uczniowie klasy III gimnazjum,  potwierdzając ten doniosły fakt podpisem w Księdze Uczniów oraz wpisem do Kroniki. Cześć artystyczną przygotowała klasa III gimnazjum pod opieką wychowawcy, p. Joanny Jabłońskiej-Panek, w humorystyczny sposób żegnając się ze szkołą. Po raz kolejny wzruszeń dostarczyli uczniowie klasa II gimnazjum słodkim upominkiem żegnając kolegów. Trzecioklasiści ze łzami w oczach (a wydawałoby się, że tacy twardzi) dziękowali Dyrekcji, wychowawcom, wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi za wieloletnią opiekę. Na zakończenie wspólnie z rodzicami obejrzeli film ukazujący ich poczynania w naszej szkole. Następnie Rodzice absolwentów zaprosili wszystkich na słodkie pożegnanie przy pięknym torcie i choć za oknem pogoda nie dopisała w naszych sercach panowało wzruszenie.
W tym czasie uczniowie młodszych klas otrzymali świadectwa i pożegnali się z wychowawcami w swoich klasach. Po otrzymaniu świadectw, dyplomów oraz przyjęciu życzeń udanego wypoczynku, udali się na upragnione i przez cały rok wyczekiwane WAKACJE!

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/01_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/02_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/03_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/04_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/06_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/07_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/08_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/09_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/10_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/11_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/13_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/14_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/15_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/16_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/17_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/18_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/19_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/20_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/21_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/22_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/23_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/24_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/25_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/26_zak.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/27_zak.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2016-2017/_draft_post-1/28_zak.jpg

(J. Jabłońska-Panek)