Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2017/2018‎ > ‎

Dolnośląskie Małe Granty

opublikowane: 25 mar 2018, 09:47 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 25 mar 2018, 09:48 ]
Członkinie grupy nieformalnej w osobach p. Edyta Turowska, p. Renata Glińska i p. Elżbieta Bieńko, przy współpracy z p. Joanną Spieć napisały projekt, który został dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w obszarze: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Wnioskowana suma to 4245,00 zł. Cała kwota została przyznana. W ramach projektu planowane są zajęcia artystyczne, wycieczka do Wrocławia celem zwiedzenia Panoramy Racławickiej, organizacja konkursów, nauka tańców narodowych. Uczniowie objęci projektem będą mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań związanych z pielęgnowaniem polskości, upowszechnianiem tradycji narodowej, mamy nadzieję, że działania w ramach projektu będą dobrą formą spędzania wolnego czasu, uwrażliwią młodych ludzi na tematy związane z patriotyzmem, rozwiną talenty, a eksponowanie efektów naszych działań wzbudzą zainteresowanie. Do realizacji projektu włączymy członków Klubu Rękodzieła, którzy podzielą się z uczniami wiadomościami na temat historii rękodzielnictwa. Wkład rodziców i społeczności lokalnej umożliwi naszej szkole zaistnieć na zewnątrz.

(E. Turowska)