Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2017/2018‎ > ‎

Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra

opublikowane: 7 lut 2018, 01:14 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 lut 2018, 23:25 ]
Z dniem 1 lutego w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu pt. „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół Gminy Góra” (nr projektu RPDS.10.02.01-02-0074) 17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost kompetencji u uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Beneficjentem i Realizatorem projektu jest Fundacja pomocy Szkole im. E. Machniewicza i Gmina Góra. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2019 r. Uczniowie nieodpłatnie w formie pozalekcyjnej z uwzględnieniem aktywności i systematyczności, i z wykorzystaniem metod aktywnych oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia zakupionego w ramach projektu będą doskonalili swoje umiejętności na n/w zajęciach:
Uczniowie szkoły podstawowej:
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
zajęcia terapii pedagogicznej, 
warsztaty przyrodnicze, 
warsztaty matematyczne, 
warsztaty informatyczne, 
warsztaty językowe – angielski;
Uczniowie klas gimnazjalnych:
zajęcia z psychologiem, 
zajęcia z terapii pedagogicznej, 
warsztaty biologiczno-geograficzne, 
warsztaty matematyczno-chemiczne, 
warsztaty z fizyki, 
warsztaty informatyczne, 
warsztaty językowe - angielski, 
warsztaty językowe – niemiecki.
W działaniach projektu planowane są także zajęcia w Nadleśnictwie „Góra Śląska”, wyjazd na Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, do Multicentrum w Jeleniej Górze i sali stymulacji sensorycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze.
Projektem objętych jest 33 uczniów szkoły podstawowej, w tym 17 dziewcząt i 16 chłopców; w klasach gimnazjalnych to liczba 29 uczniów, w tym 15 dziewcząt i 14 chłopców.
W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 59647,00 zł.

(D. Adamska)