Dolnośląska e-Szkoła
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Dolnośląska e-szkoła”. Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W ramach Projektu szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt: tablicę interaktywną z projektorem krótkiej projekcji, wizualizer, bezprzewodowy tablet graficzny, dwie mobilne pracownie komputerowe, system szybkiej odpowiedzi. Szkoła otrzymała również dostęp do platformy edukacyjnej Fronter i dziennika elektronicznego.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/dolnoslaska-e-szkola/IMG_4650.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/dolnoslaska-e-szkola/IMG_4647.jpg