Komunikaty


Stypendia szkolne wrzesień-grudzień 2019 r.

opublikowane: 18 lis 2019, 04:36 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 18 lis 2019, 04:37 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 24 grudnia 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Ogólnopolski program na bezpieczny playroom

opublikowane: 28 paź 2019, 05:51 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 28 paź 2019, 05:51 ]

Miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie na bezpieczny playroom – czyli miejsce, w którym dzieci mogą spędzać miło i bezpiecznie czas. Wszystkich serdecznie prosimy o oddanie głosu na naszą świetlicę na stronie:  siegrasiema.com/swietlice/98.  Głosy można oddawać raz dziennie. Należy nacisnąć pole GŁOSUJ  i zatwierdzić  dwa pola regulaminu poniżej. Głosować można za pomocą komputera, laptopa, tabletu, telefonu. Oddanie głosu jest darmowe.
Liczymy na Wasze wsparcie. Każdy oddany głos przybliży nas do wygrania profesjonalnego wyposażenia świetlicy.
DZIĘKUJEMY!

https://siegrasiema.com/swietlice/98

(J. Krzyszkiewicz-Stojanowska)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

opublikowane: 25 wrz 2019, 02:15 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 7 lis 2019, 02:57 ]

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

opublikowane: 16 wrz 2019, 08:16 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 16 wrz 2019, 08:16 ]


Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujący od dnia 16.09.2019 r.

opublikowane: 12 wrz 2019, 06:05 przez Cezary Kaczor

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujący od dnia 16.09.2019 r.

poniedziałek - piątek
 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 ŻARKI  07:10
 SUŁKÓW  07:15
  SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

poniedziałek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  15:05
 SUŁKÓW  15:10
 SUŁKÓW  15:15
 ŻARKI  15:20
 LIGOTA  15:25
 LIGOTA  15:30
 STRUMYK SKLEP  15:35
 STRUMYK  15:40

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 2 września 2019 r.

opublikowane: 29 sie 2019, 22:55 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 29 sie 2019, 22:56 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 2 września 2019 r.

 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 ŻARKI  07:10
 SUŁKÓW  07:15
 SUŁKÓW 07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25


 CZERNINA SZKOŁA  09:45
 SUŁKÓW  09:50
 SUŁKÓW 09:55
 ŻARKI  10:00
 LIGOTA  10:05
 LIGOTA  10:10
 STRUMYK SKLEP  10:15
 STRUMYK  10:20

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

opublikowane: 26 sie 2019, 07:00 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek - piątek
 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 ŻARKI  07:10
 SUŁKÓW  07:15
  SUŁKÓW 07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

poniedziałek - środa
 CZERNINA SZKOŁA  15:05
 SUŁKÓW  15:10
 SUŁKÓW 15:15
 ŻARKI  15:20
 LIGOTA  15:25
 LIGOTA  15:30
 STRUMYK SKLEP  15:35
 STRUMYK  15:40

czwartek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  14:20
 SUŁKÓW  14:25
 SUŁKÓW 14:30
 ŻARKI  14:35
 LIGOTA  14:40
 LIGOTA  15:45
 STRUMYK SKLEP  14:50
 STRUMYK  14:55

Informacja dot. inauguracji roku szkolnego 2019/2020

opublikowane: 20 sie 2019, 04:01 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 20 sie 2019, 04:01 ]

Szanowni Rodzice!

W związku z gminną inauguracją roku szkolnego 2019/2020 dnia 2 września 2019 r. o godz. 1200, której nasza szkoła jest współorganizatorem, uprzejmie informuję, że szkolna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się o  godz. 830 na sali gimnastycznej.

Rodziców dzieci przedszkolnych informuję, że przedszkole dnia 2 września 2019 r. wyjątkowo otwarte będzie od godz. 700 do godz. 1130. Od 3 września przedszkole funkcjonować będzie od godz. 800 do godz. 1500, w tym od godz. 1300 do godz. 1500 dla grupy dzieci, które zostały zapisane przez rodziców (godziny płatne, grupa nie większa niż 25 dzieci).
Dwa razy w tygodniu dla grup starszych (6 i 5 latki) organizowane będą zajęcia religii od godz. 730 do godz. 800.
Lista dzieci przypisanych do danej grupy wywieszona jest w szkole (gr. 3-4 latków – sala nr 12, gr. 4-5 latków – sala nr 18, gr. 6 latków – sala nr 17).
W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły. Informacji udzielać będą także wychowawcy grup.


Dyrektor Szkoły
Dorota Adamska

Stypendium w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Góra

opublikowane: 14 sie 2019, 10:38 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 14 sie 2019, 10:39 ]

Burmistrz Góry informuje, że od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce wykaz świadczonych usług: www.bip.gora.com.pl.
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 528,00 zł). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.


Dokumenty do pobrania:

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

opublikowane: 7 lip 2019, 23:49 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 lip 2019, 23:49 ]

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków do naszego przedszkola na dni otwarte w dniach 10-12 lipca 2019 r. w godzinach 10:00-11:00.

(J. Szklarska)

1-10 of 89