Komunikaty


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

opublikowane: 16 wrz 2019, 08:16 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 16 wrz 2019, 08:16 ]


Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujący od dnia 16.09.2019 r.

opublikowane: 12 wrz 2019, 06:05 przez Cezary Kaczor

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 obowiązujący od dnia 16.09.2019 r.

poniedziałek - piątek
 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 ŻARKI  07:10
 SUŁKÓW  07:15
  SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

poniedziałek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  15:05
 SUŁKÓW  15:10
 SUŁKÓW  15:15
 ŻARKI  15:20
 LIGOTA  15:25
 LIGOTA  15:30
 STRUMYK SKLEP  15:35
 STRUMYK  15:40

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 2 września 2019 r.

opublikowane: 29 sie 2019, 22:55 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 29 sie 2019, 22:56 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 2 września 2019 r.

 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 ŻARKI  07:10
 SUŁKÓW  07:15
 SUŁKÓW 07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25


 CZERNINA SZKOŁA  09:45
 SUŁKÓW  09:50
 SUŁKÓW 09:55
 ŻARKI  10:00
 LIGOTA  10:05
 LIGOTA  10:10
 STRUMYK SKLEP  10:15
 STRUMYK  10:20

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

opublikowane: 26 sie 2019, 07:00 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek - piątek
 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 ŻARKI  07:10
 SUŁKÓW  07:15
  SUŁKÓW 07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

poniedziałek - środa
 CZERNINA SZKOŁA  15:05
 SUŁKÓW  15:10
 SUŁKÓW 15:15
 ŻARKI  15:20
 LIGOTA  15:25
 LIGOTA  15:30
 STRUMYK SKLEP  15:35
 STRUMYK  15:40

czwartek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  14:20
 SUŁKÓW  14:25
 SUŁKÓW 14:30
 ŻARKI  14:35
 LIGOTA  14:40
 LIGOTA  15:45
 STRUMYK SKLEP  14:50
 STRUMYK  14:55

Informacja dot. inauguracji roku szkolnego 2019/2020

opublikowane: 20 sie 2019, 04:01 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 20 sie 2019, 04:01 ]

Szanowni Rodzice!

W związku z gminną inauguracją roku szkolnego 2019/2020 dnia 2 września 2019 r. o godz. 1200, której nasza szkoła jest współorganizatorem, uprzejmie informuję, że szkolna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się o  godz. 830 na sali gimnastycznej.

Rodziców dzieci przedszkolnych informuję, że przedszkole dnia 2 września 2019 r. wyjątkowo otwarte będzie od godz. 700 do godz. 1130. Od 3 września przedszkole funkcjonować będzie od godz. 800 do godz. 1500, w tym od godz. 1300 do godz. 1500 dla grupy dzieci, które zostały zapisane przez rodziców (godziny płatne, grupa nie większa niż 25 dzieci).
Dwa razy w tygodniu dla grup starszych (6 i 5 latki) organizowane będą zajęcia religii od godz. 730 do godz. 800.
Lista dzieci przypisanych do danej grupy wywieszona jest w szkole (gr. 3-4 latków – sala nr 12, gr. 4-5 latków – sala nr 18, gr. 6 latków – sala nr 17).
W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły. Informacji udzielać będą także wychowawcy grup.


Dyrektor Szkoły
Dorota Adamska

Stypendium w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Góra

opublikowane: 14 sie 2019, 10:38 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 14 sie 2019, 10:39 ]

Burmistrz Góry informuje, że od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce wykaz świadczonych usług: www.bip.gora.com.pl.
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 528,00 zł). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.


Dokumenty do pobrania:

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

opublikowane: 7 lip 2019, 23:49 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 lip 2019, 23:49 ]

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków do naszego przedszkola na dni otwarte w dniach 10-12 lipca 2019 r. w godzinach 10:00-11:00.

(J. Szklarska)

Rozkład jazdy autobusu na dzień 19 czerwca 2019 r.

opublikowane: 14 cze 2019, 04:17 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 14 cze 2019, 04:17 ]

Rozkład jazdy autobusu na dzień 19 czerwca 2019 r.:


 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25


 CZERNINA SZKOŁA  11:45
 SUŁKÓW  11:50
 ŻARKI  11:55
 LIGOTA  12:00
 LIGOTA  12:05
 STRUMYK SKLEP  12:10
 STRUMYK  12:15


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

opublikowane: 11 cze 2019, 08:44 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 11 cze 2019, 08:44 ]

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które organizujemy na terenie szkoły w dniu 19 czerwca 2019 r.
godz. 8:00 – dla uczniów klas I-III
godz. 9:30 – dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjalnej
Niech Państwa obecność sprawi dzieciom wiele radości.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

opublikowane: 10 cze 2019, 04:34 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 10 cze 2019, 04:34 ]

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie uprzejmie informuje, że od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. trwa postępowanie uzupełniające do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 czerwca 2019 r.

1-10 of 86