Komunikaty


ZARZADZENIE NR 56/2019/2020

opublikowane: 11 maj 2020, 01:18 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 11 maj 2020, 01:18 ]

Zarządzenie w sprawie ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu

opublikowane: 5 maj 2020, 07:04 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 5 maj 2020, 07:04 ]

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

opublikowane: 28 kwi 2020, 06:54 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 28 kwi 2020, 06:55 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 29 maja 2020 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać: 
 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio  w szkołach (do udostępnionej przez szkołę skrzynki),
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze (do udostępnionej przez Urząd skrzynki).
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 12 czerwca 2020 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie: 
np. 
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko) 

i podpis wnioskodawcy

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Zawieszenie zajęć w szkole przedłużone do 24 maja 2020 r.

opublikowane: 24 kwi 2020, 11:57 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 24 kwi 2020, 11:57 ]

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. 

Zakaz wstępu na teren szkoły

opublikowane: 23 mar 2020, 00:04 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 23 mar 2020, 00:04 ]

W związku z epidemią koronawirusa obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły wszystkich osób nie będących pracownikami tej placówki. 

Zawieszenie zajęć w szkole od 12 do 25 marca 2020 r.

opublikowane: 12 mar 2020, 08:56 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 12 mar 2020, 08:57 ]

Zgodnie z decyzją polskiego Rządu od 12 marca do 25 marca 2020 r. w całej Polsce przedszkola, szkoły i placówki oświatowe będą zamknięte, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W dniach 12 i 13 marca szkoła zorganizuje jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice będą mieli trudności z organizacją opieki w domu.
W dniach 12 i 13 marca w godz. 11:30 – 14:00 rodzice mogą odbierać obiady ze szkolnej jadalni. W pozostałych dniach obiady nie będą wydawane.
Od dnia 11 marca do odwołania zostały wstrzymane także popołudniowe zajęcia na boisku „Orlik”.
Uczniowie zostali poinformowani przez nauczycieli o możliwości poszerzania swojej wiedzy i rozwijania kompetencji przez ten czas w formie elektronicznej, szczególnie dot. to uczniów klasy VIII, których czeka egzamin.
Informacje dla rodziców i uczniów wystosowane przez Departament Informacji i Promocji MEN: 
Bądźmy wszyscy odpowiedzialni za zdrowie własne i innych, stosujmy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, śledźmy na bieżąco komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Rodzicu,
 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

opublikowane: 3 lut 2020, 00:46 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 3 lut 2020, 00:47 ]

Uprzejmie informuję, że w szkole rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.  Stosowne dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zapraszam do zapisu do przedszkola dzieci od lat 3. Wnioski mogą także składać rodzice dzieci 2,5 letnich.
Dyrektor Zespołu

Stypendia szkolne wrzesień-grudzień 2019 r.

opublikowane: 18 lis 2019, 04:36 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 18 lis 2019, 04:37 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
 • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
w terminie do 13 grudnia 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 24 grudnia 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Ogólnopolski program na bezpieczny playroom

opublikowane: 28 paź 2019, 05:51 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 28 paź 2019, 05:51 ]

Miło jest nam poinformować, iż nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie na bezpieczny playroom – czyli miejsce, w którym dzieci mogą spędzać miło i bezpiecznie czas. Wszystkich serdecznie prosimy o oddanie głosu na naszą świetlicę na stronie:  siegrasiema.com/swietlice/98.  Głosy można oddawać raz dziennie. Należy nacisnąć pole GŁOSUJ  i zatwierdzić  dwa pola regulaminu poniżej. Głosować można za pomocą komputera, laptopa, tabletu, telefonu. Oddanie głosu jest darmowe.
Liczymy na Wasze wsparcie. Każdy oddany głos przybliży nas do wygrania profesjonalnego wyposażenia świetlicy.
DZIĘKUJEMY!

https://siegrasiema.com/swietlice/98

(J. Krzyszkiewicz-Stojanowska)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

opublikowane: 25 wrz 2019, 02:15 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 7 lis 2019, 02:57 ]

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1-10 of 96