Komunikaty


Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od dnia 28 października 2020 r.

opublikowane: 27 paź 2020, 03:36 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 27 paź 2020, 03:56 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący od dnia 28 października 2020 r.:


 STRUMYK  06:50
 STRUMYK SKLEP  06:55
 LIGOTA  07:00
 LIGOTA  07:05
 SUŁKÓW  07:10
 CZERNINA SZKOŁA  07:20


 CZERNINA SZKOŁA  14:05
 SUŁKÓW  14:10
 LIGOTA  14:15
 LIGOTA  14:20
 STRUMYK SKLEP  14:25
 STRUMYK  14:30

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

opublikowane: 21 paź 2020, 05:19 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 21 paź 2020, 05:19 ]

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi: 
  • za okres IX - X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.
  • za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.
 (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po 23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia 
2020 r.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać
  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty (tel. 65 544 36 25).

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie
np. 
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko) 

i podpis wnioskodawcy

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

opublikowane: 5 paź 2020, 02:35 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 5 paź 2020, 02:35 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi: 
  • za okres IX - X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.
  • za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.
 (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po 23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia 
2020 r.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5, od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.15 w czwartek od 7.00 do 15.45 , w piątek od 7.00 do 13.45.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Uwaga! Zmiana planu lekcji

opublikowane: 4 wrz 2020, 05:23 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 4 wrz 2020, 05:23 ]

W zakładce "Plan lekcji" opublikowany został plan lekcji obowiązujący od 7 września 2020 r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 1 września 2020 r.

opublikowane: 27 sie 2020, 09:34 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 27 sie 2020, 09:34 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 1 września 2020 r.:


 STRUMYK  06:45
 STRUMYK SKLEP  06:50
 LIGOTA  06:55
 LIGOTA  07:00
 ŻARKI  07:05
 SUŁKÓW  07:10
 CZERNINA SZKOŁA  07:20


 CZERNINA SZKOŁA  11:30
 SUŁKÓW  11:35
 ŻARKI  11:45
 LIGOTA  11:50
 LIGOTA  11:55
 STRUMYK SKLEP  12:00
 STRUMYK  12:05

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

opublikowane: 27 sie 2020, 09:02 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 27 sie 2020, 09:02 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek - piątek
 STRUMYK  06:45
 STRUMYK SKLEP  06:50
 LIGOTA  06:55
 LIGOTA  07:00
 ŻARKI  07:05
 SUŁKÓW  07:10
 CZERNINA SZKOŁA  07:20

poniedziałek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  15:05
 SUŁKÓW  15:15
 ŻARKI  15:20
 LIGOTA  15:25
 LIGOTA  15:30
 STRUMYK SKLEP  15:35
 STRUMYK  15:40

Stypendium szkolne w roku 2020/2021 w Gminie Góra

opublikowane: 21 sie 2020, 13:16 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 21 sie 2020, 13:18 ]

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2020 r. do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce OBSŁUGA PETENTA  - EDUKACJA: www.bip.gora.com.pl/.

Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 528,00 zł. Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra. ZARZADZENIE NR 56/2019/2020

opublikowane: 11 maj 2020, 01:18 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 11 maj 2020, 01:18 ]

Zarządzenie w sprawie ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

1-10 of 105