Komunikaty


ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

opublikowane: 20 maj 2019, 08:37 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 20 maj 2019, 08:37 ]

SZANOWNI RODZICE!

Bezpieczeństwo w szkole uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników - stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora, pracownika szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia - daje gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo. W tym celu w szkole wdrożone zostały procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego. W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków i uczniów w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30  w szkole dyrektor organizuje spotkanie rodziców, na którym zostaną omówione procedury bezpieczeństwa oraz działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna  i profilaktyczna mająca na celu przeciwdziałanie narkomanii. Dla wzmocnienia współpracy między szkołą a rodzicami bardzo serdecznie zapraszam i proszę o udział w spotkaniu. 

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły
Dorota Adamska

Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola

opublikowane: 14 maj 2019, 01:02 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 14 maj 2019, 01:02 ]

SZANOWNI RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z zarządzeniem nr 132/19 Burmistrza Góry z dnia 9 maja 2019 r. uprzejmie informuję, że w terminie od 01.08.-31.08.2019 r. w naszym przedszkolu ustalona jest przerwa w jego funkcjonowaniu.

           Z poważaniem 
dyrektor szkoły Dorota Adamska 

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2019 r.

opublikowane: 13 maj 2019, 05:30 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 13 maj 2019, 05:31 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
w terminie do 10 czerwca 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 14 czerwca 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły

opublikowane: 25 kwi 2019, 00:04 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 25 kwi 2019, 00:04 ]

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą we wrześniu 2018 r. organizacją pracy na rok szkolny 2018/2019 dnia 2 maja 2019 r. szkoła i przedszkole jest nieczynne. 
Ten dzień odpracowujemy 1 czerwca 2019 r. (sobota) w formie pikniku rodzinnego w godzinach od 1000 do 1400. Tematyką pikniku rodzinnego jest „Bajkowy świat”.  
Wszelkie informacje udzielają wychowawcy oddziałów.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach egzaminu ósmoklasisty - 15-17 kwietnia 2019 r.

opublikowane: 12 kwi 2019, 00:27 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 12 kwi 2019, 00:28 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach egzaminu ósmoklasisty - 15-17 kwietnia 2019 r.:

 poniedziałek - środa
 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

poniedziałek - środa
 CZERNINA SZKOŁA  12:30
 SUŁKÓW  12:35
 ŻARKI  12:40
 LIGOTA  12:45
 LIGOTA  12:46
 STRUMYK SKLEP  12:50
 STRUMYK  12:52

Informacja dot. pracy przedszkola

opublikowane: 10 kwi 2019, 00:38 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 10 kwi 2019, 00:39 ]

Szanowni rodzice

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie informuje, że od 11 kwietnia 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r. przedszkole w Czerninie funkcjonuje zgodnie z planem, dla uczniów (zgodnie z potrzebami) organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Dnia 19 kwietnia 2019 r. ze względu na urlopy pracowników szkoła będzie zamknięta. Po świętach przedszkole rozpoczyna pracę od 23 kwietnia 2019 r.
Uczniowie rozpoczynają zajęcia zgodnie z planem lekcji od 24 kwietnia 2019 r. 

Z poważaniem 
Dorota Adamska 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach 10-12.04.2019 - egzamin gimnazjalny

opublikowane: 8 kwi 2019, 09:01 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 8 kwi 2019, 09:02 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach egzaminu gimnazjalnego - 10-12 kwietnia 2019 r.:

 środa - piątek
 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

środa - piątek
 CZERNINA SZKOŁA  14:00
 SUŁKÓW  14:05
 ŻARKI  14:10
 LIGOTA  14:15
 LIGOTA  15:16
 STRUMYK SKLEP  14:20
 STRUMYK  14:22

Informacja dot. wydawania obiadów

opublikowane: 7 kwi 2019, 23:23 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 kwi 2019, 23:23 ]

SZANOWNI RODZICE!

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE IM. ŚW. HUBERTA 
W CZERNINIE JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINA, ŻE ORGANIZACJA OBIADÓW W SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ BEZ ZMIAN - OBIADY BĘDĄ WYDAWANE. 

Informacje dot. strajku pracowników oświaty

opublikowane: 7 kwi 2019, 22:54 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 kwi 2019, 22:54 ]

Czernina, dn. 08.04.2019 r.

SZANOWNI RODZICE!

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE IM. ŚW. HUBERTA W CZERNINIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE DN. 8 KWIETNIA 2019 R.(PONIEDZIAŁEK) W NASZEJ SZKOLE ROZPOCZĄŁ SIĘ STRAJK PRACOWNIKÓW. SZKOŁA W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZORGANIZUJE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. O WSZELKICH ZMIANACH BĘDĄ PAŃSTWA INFORMOWAĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY (ZAKŁADKA KOMUNIKATY) I DZIENNIK ELEKTRONICZNY.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, ŻE POSTARAM SIĘ ZROBIĆ WSZYSTKO CO W MOJEJ MOCY, ABY POWOŁAĆ ZESPOŁY NADZORUJĄCE EGZAMINY: GIMNAZJALNY I ÓSMOKLASISTY. ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ UCZNIOM KLASY 3 GIMNAZJUM I ÓSMEJ W DN. 5 KWIETNIA 2019 R. PROSZĘ UCZNIÓW O PRZYGOTOWYWANIE SIĘ DO EGZAMINU I W WYZNACZONYCH DNIACH EGZAMINACYJNYCH WSTAWIENIE SIĘ DO SZKOŁY NA GODZINĘ 8:15.

Informacja o strajku pracowników oświaty

opublikowane: 5 kwi 2019, 04:05 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 5 kwi 2019, 04:05 ]

Czernina, dn. 05.04.2019 r.

SZANOWNI RODZICE! 

Nawiązując do dzisiejszej sytuacji w zakresie rozmów rządu z organizacjami związkowymi informuję, że przesłany w dniu 4 kwietnia 2019 r. Państwu komunikat jest nadal aktualny. Jeżeli rozmowy, które są planowane na niedzielę nie przyniosą efektów nadal istnieje prawdopodobieństwo strajku w naszej szkole.
Jednocześnie postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy aby egzaminy: gimnazjalny i ósmoklasisty się odbyły.


Dyrektor Zespołu
Dorota Adamska

1-10 of 75