Komunikaty


DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU

opublikowane: 7 lip 2019, 23:49 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 lip 2019, 23:49 ]

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków do naszego przedszkola na dni otwarte w dniach 10-12 lipca 2019 r. w godzinach 10:00-11:00.

(J. Szklarska)

Rozkład jazdy autobusu na dzień 19 czerwca 2019 r.

opublikowane: 14 cze 2019, 04:17 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 14 cze 2019, 04:17 ]

Rozkład jazdy autobusu na dzień 19 czerwca 2019 r.:


 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25


 CZERNINA SZKOŁA  11:45
 SUŁKÓW  11:50
 ŻARKI  11:55
 LIGOTA  12:00
 LIGOTA  12:05
 STRUMYK SKLEP  12:10
 STRUMYK  12:15


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

opublikowane: 11 cze 2019, 08:44 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 11 cze 2019, 08:44 ]

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które organizujemy na terenie szkoły w dniu 19 czerwca 2019 r.
godz. 8:00 – dla uczniów klas I-III
godz. 9:30 – dla uczniów klas IV-VIII i III gimnazjalnej
Niech Państwa obecność sprawi dzieciom wiele radości.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

opublikowane: 10 cze 2019, 04:34 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 10 cze 2019, 04:34 ]

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie uprzejmie informuje, że od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. trwa postępowanie uzupełniające do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 czerwca 2019 r.

Postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej szkoły podstawowej

opublikowane: 10 cze 2019, 04:32 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 10 cze 2019, 04:32 ]

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie uprzejmie informuje, że od dnia 10 czerwca 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r. trwa postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do dnia 14 czerwca 2019 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

opublikowane: 20 maj 2019, 08:37 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 20 maj 2019, 08:37 ]

SZANOWNI RODZICE!

Bezpieczeństwo w szkole uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników - stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora, pracownika szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia - daje gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo. W tym celu w szkole wdrożone zostały procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego. W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków i uczniów w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30  w szkole dyrektor organizuje spotkanie rodziców, na którym zostaną omówione procedury bezpieczeństwa oraz działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna  i profilaktyczna mająca na celu przeciwdziałanie narkomanii. Dla wzmocnienia współpracy między szkołą a rodzicami bardzo serdecznie zapraszam i proszę o udział w spotkaniu. 

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły
Dorota Adamska

Przerwa w funkcjonowaniu przedszkola

opublikowane: 14 maj 2019, 01:02 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 14 maj 2019, 01:02 ]

SZANOWNI RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z zarządzeniem nr 132/19 Burmistrza Góry z dnia 9 maja 2019 r. uprzejmie informuję, że w terminie od 01.08.-31.08.2019 r. w naszym przedszkolu ustalona jest przerwa w jego funkcjonowaniu.

           Z poważaniem 
dyrektor szkoły Dorota Adamska 

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2019 r.

opublikowane: 13 maj 2019, 05:30 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 13 maj 2019, 05:31 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
w terminie do 10 czerwca 2019 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej
z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 14 czerwca 2019 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły

opublikowane: 25 kwi 2019, 00:04 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 25 kwi 2019, 00:04 ]

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą we wrześniu 2018 r. organizacją pracy na rok szkolny 2018/2019 dnia 2 maja 2019 r. szkoła i przedszkole jest nieczynne. 
Ten dzień odpracowujemy 1 czerwca 2019 r. (sobota) w formie pikniku rodzinnego w godzinach od 1000 do 1400. Tematyką pikniku rodzinnego jest „Bajkowy świat”.  
Wszelkie informacje udzielają wychowawcy oddziałów.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach egzaminu ósmoklasisty - 15-17 kwietnia 2019 r.

opublikowane: 12 kwi 2019, 00:27 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 12 kwi 2019, 00:28 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniach egzaminu ósmoklasisty - 15-17 kwietnia 2019 r.:

 poniedziałek - środa
 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25

poniedziałek - środa
 CZERNINA SZKOŁA  12:30
 SUŁKÓW  12:35
 ŻARKI  12:40
 LIGOTA  12:45
 LIGOTA  12:46
 STRUMYK SKLEP  12:50
 STRUMYK  12:52

1-10 of 80