Komunikaty

Zaproszenie na zebranie Rady Rodziców

opublikowane: 19 lut 2019, 01:09 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 19 lut 2019, 01:10 ]

Dyrektor i Przewodnicząca Rady Rodziców serdecznie zapraszają w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek) na godzinę 16:00 (sala nr 4) na spotkanie.
Tematyka:
1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów.
2. Informacja o działaniach szkoły w I okresie.
3. Informacja o organizacji egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.
4. Organizacja dnia 1 czerwca pikniku rodzinnego - sobota (odpracowanie za dzień 2 maja - czwartek).
5. Organizacja Gminnej Inauguracji roku szkolnego 2019/2020.
6. Informacje o działalności Rady Rodziców.
7. Sprawy różne.
Liczymy na Państwa obecność.

Rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej

opublikowane: 31 sty 2019, 02:02 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 31 sty 2019, 02:02 ]

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
Potrzebne informacje oraz dokumenty udostępnione są na stronie internetowej szkoły w zakładkach: Rekrutacja - Przedszkole, Rekrutacja - Szkoła Podstawowa oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
Dodatkowych informacji udzielimy w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 655436766 i 655431899.

Stypendia szkolne wrzesień-grudzień 2018 r.

opublikowane: 23 lis 2018, 05:07 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 26 lis 2018, 03:37 ]

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkoły podstawowej bezpośrednio w księgowości ZSPiP w Czerninie (pokój nr 23),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
w terminie do 10 grudnia 2018 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 28 grudnia 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

„WARTOŚCI OJCÓW NASZYMI WARTOŚCIAMI” - ZAPROSZENIE

opublikowane: 8 paź 2018, 06:46 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 8 paź 2018, 06:46 ]

100-lecie Odzyskania Niepodległości to wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować tak uroczyste wydarzenie, jakim jest jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Dyrektor Dorota Adamska oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców ziemi czernińskiej z udziałem władz gminy, do wspólnego świętowania, dnia 19 października 2018 r. o godz. 18:00 w  Filii Bibliotecznej w Czerninie. 

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/komunikaty/_draft_post/DSC00001.JPG

Zajęcia w przedszkolu

opublikowane: 30 sie 2018, 06:45 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 30 sie 2018, 06:45 ]

Zajęcia w Przedszkolu w Czerninie rozpoczynają się w poniedziałek 3 września 2018 r. o godz. 8:30.
O godz. 7:30 rozpoczynają się zajęcia dla dzieci, które zostały zapisane na dodatkową godzinę.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

opublikowane: 30 sie 2018, 05:03 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 30 sie 2018, 05:04 ]

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2018/2019:

poniedziałek - piątek
 STRUMYK 06:55
 STRUMYK SKLEP 07:00
 LIGOTA 07:03
 LIGOTA 07:04
 CZERNINA SZKOŁA 07:10
 ŻARKI 07:16
 SUŁKÓW 07:20
 CZERNINA SZKOŁA 07:25

poniedziałek - środa
 CZERNINA SZKOŁA 15:05
 SUŁKÓW 15:10
 ŻARKI 15:15
 CZERNINA SZKOŁA 15:20
 LIGOTA 15:25
 LIGOTA 15:26
 STRUMYK SKLEP 15:30
 STRUMYK 15:32

czwartek - piątek
 CZERNINA SZKOŁA 14:20
 SUŁKÓW 14:25
 ŻARKI 14:30
 CZERNINA SZKOŁA 14:35
 LIGOTA 14:40
 LIGOTA 15:41
 STRUMYK SKLEP 14:45
 STRUMYK 14:47

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

opublikowane: 30 sie 2018, 04:55 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 30 sie 2018, 04:56 ]

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie odbędzie się dnia 3 września 2018 r.
godz. 8:00 – msza święta w kościele parafialnym w Czerninie
godz. 9:00 – uroczystość w Filii Bibliotecznej w Czerninie – Rynek 16

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 3 września 2018 r.

 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25


 CZERNINA SZKOŁA  10:45
 SUŁKÓW  11:50
 ŻARKI  11:55
 CZERNINA SZKOŁA  11:00
 LIGOTA  11:05
 LIGOTA  11:10
 STRUMYK SKLEP  11:15
 STRUMYK  11:20

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

opublikowane: 26 sie 2018, 05:41 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 26 sie 2018, 05:42 ]

Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce wykaz świadczonych usług: www.bip.gora.com.pl
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 514,00 zł netto; od 01.10.2018 r. 528,00 zł). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.

Rozkład jazdy autobusu na dzień 22 czerwca 2018 r.

opublikowane: 19 cze 2018, 10:50 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 19 cze 2018, 10:50 ]

Rozkład jazdy autobusu na dzień 22 czerwca 2018 r.:


 STRUMYK  06:55
 STRUMYK SKLEP  07:00
 LIGOTA  07:03
 LIGOTA  07:04
 CZERNINA SZKOŁA  07:10
 ŻARKI  07:16
 SUŁKÓW  07:20
 CZERNINA SZKOŁA  07:25


 CZERNINA SZKOŁA  11:30
 SUŁKÓW  11:35
 ŻARKI  11:40
 CZERNINA SZKOŁA  11:45
 LIGOTA  11:50
 LIGOTA  11:55
 STRUMYK SKLEP  12:00
 STRUMYK  12:05


Dodatkowy nabór do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

opublikowane: 11 cze 2018, 09:16 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 11 cze 2018, 09:17 ]

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie ogłasza dodatkowy nabór dzieci do przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Wnioski należy składać w dniach od 11 czerwca do 18 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły.

Terminy rekrutacji:
  1. 11-18 czerwca 2018 r. - składanie wniosków (wraz z załącznikami) przez rodziców;
  2. 19-22 czerwca 2018 r. – przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
  3. 25 czerwca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  4. 26-28 czerwca 2018 r. - złożenie przez rodzica pisemnego potwierdzenia woli  zapisu  dziecka zakwalifikowanego do szkoły podstawowej;
  5. 29 czerwca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Pliki z wnioskami do pobrania w zakładce „Rekrutacja”.

1-10 of 64