Komunikaty‎ > ‎

Informacja dotycząca zmiany nazwy Zespołu

opublikowane: 12 maj 2017, 02:49 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 12 maj 2017, 02:49 ]
Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie informuje, że na podstawie Ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dn. 11 stycznia 2017 r., Poz. 60) oraz § 4 Uchwały Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2017 r., Poz. 1494) z dniem 1 września 2017 r. w/w Zespół zmienia nazwę na Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie, w skład którego wchodzi ośmioletnia szkoła podstawowa i przedszkole.
W załączeniu treść uchwały.
Ċ
Cezary Kaczor,
12 maj 2017, 02:49