Wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry za okres styczeń-maj 2015 r. nastąpi:
  • dla uczniów, którzy nie wskazali we wniosku nr konta bankowego – w księgowości zespołu od godz.14:00 -15:00 dnia 20 maja 2015 r.
  • na wskazany we wniosku nr konta bankowego dnia 20 maja 2015 r.