Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2018 r.

opublikowane: 7 maj 2018, 03:09 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 7 maj 2018, 03:10 ]
Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 4 czerwca 2018 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 22 czerwca 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.
Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.
Ċ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
7 maj 2018, 03:09