Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne styczeń - czerwiec 2020 r.

opublikowane: 28 kwi 2020, 06:54 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 28 kwi 2020, 06:55 ]
Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu do 29 maja 2020 r. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia. 
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać: 
  • dla uczniów szkół podstawowych bezpośrednio  w szkołach (do udostępnionej przez szkołę skrzynki),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Liceum Ogólnokształcące w Górze i pozostałe szkoły) w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze (do udostępnionej przez Urząd skrzynki).
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 12 czerwca 2020 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego. Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.

UWAGA

Każda faktura musi być opisana na odwrocie: 
np. 
pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko) 
pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko) 

i podpis wnioskodawcy

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Ċ
Cezary Kaczor,
28 kwi 2020, 06:54