Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2018/2019

opublikowane: 26 sie 2018, 05:41 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 26 sie 2018, 05:42 ]
Burmistrz Góry informuje, że od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami uzasadniającymi przyznanie świadczenia pomocy materialnej należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze, pok. nr 5. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania poniżej oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Górze lub na stronie internetowej BIP Urzędu w zakładce wykaz świadczonych usług: www.bip.gora.com.pl
Stypendium szkolne może uzyskać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć netto miesięcznie na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (aktualna kwota 514,00 zł netto; od 01.10.2018 r. 528,00 zł). Ponadto uczeń musi zamieszkiwać na terenie gminy Góra.
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41
ĉ
ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie,
26 sie 2018, 05:41