Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2016 r.

opublikowane: 27 lis 2016, 08:42 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 27 lis 2016, 08:49 ]
Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.
Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bezpośrednio w szkołach,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
do 8 grudnia 2016 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 30 grudnia 2016 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.

W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017.

Comments