Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień-grudzień 2018 r.

opublikowane: 23 lis 2018, 05:07 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 26 lis 2018, 03:37 ]
Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi po uprzednim przedłożeniu oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkoły podstawowej bezpośrednio w księgowości ZSPiP w Czerninie (pokój nr 23),
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Górze, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze i pozostałe szkoły) w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, pokój nr 5
w terminie do 10 grudnia 2018 roku.

Ponadto informujemy, że wypłata stypendium nastąpi do wysokości kwoty wynikającej z przedłożonych faktur na zakupy związane z edukacją.
Wypłata stypendium nastąpi w terminie do 28 grudnia 2018 r. na wskazany przez wnioskodawcę numer konta bankowego, w kasie szkoły bądź w kasie Urzędu Miasta i Gminy Góra.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.