Komunikaty‎ > ‎

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2020 r.

opublikowane: 5 paź 2020, 02:35 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 5 paź 2020, 02:35 ]
Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi: 
  • za okres IX - X 2020 r. w terminie do 30 października 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 23 października 2020 r.
  • za okres XI – XII 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 11 grudnia 2020 r.
 (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

W przypadku złożenia dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne po 23 października 2020 r., jednakże nie później niż do 11 grudnia 2020 r. stypendium za okres IX-XII 2020 r. wypłacone będzie w drugim terminie tj. do 31 grudnia 
2020 r.

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać:
  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5, od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.15 w czwartek od 7.00 do 15.45 , w piątek od 7.00 do 13.45.
W załączeniu wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Ċ
Cezary Kaczor,
5 paź 2020, 02:35