Komunikaty‎ > ‎

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z RODZICAMI

opublikowane: 20 maj 2019, 08:37 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 20 maj 2019, 08:37 ]
SZANOWNI RODZICE!

Bezpieczeństwo w szkole uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników - stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora, pracownika szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia - daje gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne - zapewnią bezpieczeństwo. W tym celu w szkole wdrożone zostały procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego. W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków i uczniów w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30  w szkole dyrektor organizuje spotkanie rodziców, na którym zostaną omówione procedury bezpieczeństwa oraz działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna  i profilaktyczna mająca na celu przeciwdziałanie narkomanii. Dla wzmocnienia współpracy między szkołą a rodzicami bardzo serdecznie zapraszam i proszę o udział w spotkaniu. 

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły
Dorota Adamska