Komunikaty‎ > ‎

ZARZADZENIE NR 56/2019/2020

opublikowane: 11 maj 2020, 01:18 przez Cezary Kaczor   [ zaktualizowane 11 maj 2020, 01:18 ]
Zarządzenie w sprawie ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.