Dokumenty szkoły
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zestaw podręczników w roku szkolnym 2019/2020.  821 KB wersja 1 7 lip 2019, 07:10 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zestaw podręczników do religii w roku szkolnym 2019/2020.  531 KB wersja 1 4 lip 2019, 03:26 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych oraz zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego (2019.05.30).  519 KB wersja 1 30 maj 2019, 10:49 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Uchwała Nr LIII/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej.  582 KB wersja 1 23 kwi 2019, 04:32 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin monitoringu wizyjnego w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.  818 KB wersja 1 16 kwi 2019, 22:30 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zarządzenie dot. ustalenia średniej ocen do stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. (2019.09.13)  252 KB wersja 1 13 wrz 2019, 01:56 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów (2018.04.30).  424 KB wersja 1 30 kwi 2018, 02:39 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zarządzenie nr 32b/2017/2018 w sprawie przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.  1685 KB wersja 1 5 sty 2018, 01:09 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania (2018.09.17).  251 KB wersja 1 17 wrz 2018, 00:09 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Statut Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie (25.09.2018 r.).  407 KB wersja 1 13 mar 2019, 06:30 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Statut Przedszkola w Czerninie (06.12.2018 r.).  487 KB wersja 1 6 gru 2018, 04:27 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Statut Szkoły Podstawowej w Czerninie (25.09.2018 r.).  908 KB wersja 1 25 wrz 2018, 06:19 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin konsultacji nauczycielskich.  492 KB wersja 1 3 lis 2017, 03:52 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Koncepcja pracy i rozwoju Przedszkola w Czerninie.  2132 KB wersja 1 8 maj 2017, 00:48 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Szkolny program poprawy frekwencji uczniów na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.  2194 KB wersja 1 4 maj 2017, 10:28 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Program poprawy efektywności czytelnictwa wśród uczniów.  978 KB wersja 1 4 maj 2017, 10:27 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin mobilnej pracowni komputerowej.  248 KB wersja 1 16 wrz 2015, 02:15 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  936 KB wersja 1 15 wrz 2015, 23:27 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Góra.  951 KB wersja 1 15 wrz 2015, 23:01 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin korzystania z dostępu do Internetu poprzez Hot Spot.  392 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:17 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin Konkursu "Uczeń roku". (2019.05.21)  669 KB wersja 1 21 maj 2019, 04:18 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Organizacja pracy świetlicy szkolnej w zakresie opieki nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem zapewnionym przez Gminę Góra.  207 KB wersja 1 1 maj 2018, 23:43 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Plan współpracy ZSPGiP im. św. Huberta w Czerninie z Nadleśnictwem Góra Śląska i Kołami Łowieckimi.  1044 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:11 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Obowiązki w zakresie realizacji: rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).  79 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:09 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Powinności rodziców wobec szkoły w zakresie opieki prawnej nad dzieckiem w przypadku wyjazdu za granicę.  84 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:07 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  49 KB wersja 1 23 maj 2015, 06:57 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Regulamin dyskotek szkolnych.  18 KB wersja 1 23 maj 2015, 06:54 Cezary Kaczor