Druki do pobrania
File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
Wniosek o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia.  516 KB wersja 1 9 cze 2019, 06:57 Cezary Kaczor
ĉ
Wyświetl Pobierz
Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.  25 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:25 Cezary Kaczor
ĉ
Wyświetl Pobierz
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności.  28 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:24 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.  125 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:23 Cezary Kaczor
ĉ
Wyświetl Pobierz
Prośba o dostosowanie warunków sprawdzianu po VI klasie i egzaminu gimnazjalnego.  26 KB wersja 1 23 maj 2015, 07:22 Cezary Kaczor