Hymn szkoły

Kochana szkoło tyś jest domem nas wszystkich
tu zdobywamy swój do życia start.
Ty pozostaniesz naszym sercom wciąż bliska
o tobie śpiewać będzie każdy z nas.
 
Swe jutro każdy z nas kształtuje właśnie dziś
to w naszych rękach będzie kraju los.
Poświęćmy Polsce więc swój czyn i każdą myśl
niech ku jej chwale brzmi nasz wspólny głos.
 
Święty Hubercie patronie nasz,
pod twym sztandarem chcemy zdrowo żyć.
Chronić przyrodę wraz z jej bogactwem.
Rozsławiać piękno czernińskiej ziemi mej.
 
To jest nasz mały kraj od Stwórcy dany nam,
w którym swą przyszłość kształtujemy dziś.
Niech będzie chlubą nam zielony, czysty świat,
bo tylko wtedy będzie cieszyć nas.
Ojczyźnie w darze dziś niesiemy serca swe,
umysły, pracę rąk, aby istniał świat.