O szkole‎ > ‎

Opieka zdrowotna uczniów

Informacja w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje: profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.