O szkole‎ > ‎

Pilotaż programowania

W roku szkolnym 2016/2017 przystąpiliśmy do „Pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach”. Innowacja jest realizowana w klasach Szkoły Podstawowej na zajęciach komputerowych i w Gimnazjum na zajęciach z informatyki. Autorem innowacji pedagogicznej jest pan Cezary Kaczor. 
W realizację pilotażu zaangażowane były m.in. nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Już od września 2016 r. podjęliśmy działania w celu podniesienia swojej wiedzy i umiejętności dotyczących wdrażania programowania wśród swoich uczniów. 
Zakupiono pomoce do nauki programowania w postaci robotów Bee-Bot i mBot. Nauczyciele w swoje działania zaangażowali również rodziców, którzy wzbogacili bazę dydaktyczną o nowe pomoce w postaci gier edukacyjnych Scottie Go!.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/D01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/D02.jpg
  
https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/p03.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/p04.jpg

W ciągu roku szkolnego wykorzystywane były podczas zajęć komputerowych i informatycznych zakupione pomoce (j/w), aplikacje Scratch i mBlock oraz aplikacje online (Scratch, godzinakodowania.pl, playcodemonkey.com, blockly-games.appspot.com).

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/A01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/A02.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/A03.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/A04.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/A05.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/A06.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/B01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/B02.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/B03.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/B04.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/B06.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/pilotaz-programowania/B09.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/m01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/m02.jpg

W ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Górowskiego Zespołu Nauczycieli Informatyki i Powiatowego Zespołu Nauczycieli Edukacji Elementarnej 21 listopada 2016 roku mieliśmy okazję obejrzenia lekcji otwartej w klasie III szkoły podstawowej z zakresu zajęć komputerowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/kr_01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/kr_02.jpg

13 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół w Niechlowie odbyła się druga lekcja otwarta zajęć komputerowych. W lekcji wykorzystano środowisko Baltiego do zaprojektowania choinki na zbliżające się święta, Scratcha Juniora do zaprogramowania własnego projektu i pszczółkę Bee-Bot dla zakodowania drogi do szkoły.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/niech_01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/niech_02.jpg
 
9 marca 2017 r. odbyła się lekcja otwarta z zakresu zajęć komputerowych w naszej szkole, w której ponownie uczestniczyli nauczyciele informatyki oraz edukacji wczesnoszkolnej. 
Zajęcia przeprowadzone zostały przez panie Renatę Stępień-Chmiel i Renatę Woźny, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu programowania. Pracowali w dwóch grupach wiekowych – klasa II i III.  Kodowali online z małpką, która po stracie bananów musi je odzyskać pokonując coraz to trudniejsze zadania. Jest to gra dla dzieci, które potrafią już czytać, gdyż małpka po każdym wykonaniu zadania informuje o innych rozwiązaniach podczas pokonywania trasy. W trakcie zajęć wykorzystane roboty Bee-Bot, do których wcześniej na zajęciach technicznych dzieci samodzielnie wykonały makietę przedstawiającą miasto. Dzieci programowały Bee-Boty, które poruszały się po makiecie z ulicami. Zadaniem jednej grupy było dotarcie do wskazanych budynków w celu zdobycia wyrazów potrzebnych do ułożenia hasła na temat programowania. Uczniowie z drugiej grupy mieli za zadanie dotarcie do wybranego miejsca, a następnie rozwiązanie zadania – rozkodowanie rysunku. Tego rodzaju gry rozwijają kreatywne myślenie, uczą współdziałania z innymi. Uczniowie wykonywali obydwa zadania z dużym zaangażowaniem. Nauka programowania okazała się dla nich wspaniałą zabawą.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/lekcja_czernina34.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/lekcja_czernina20.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/lekcja_czernina06.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/lekcja_czernina38.jpg

Nauczyciele wzbogacali swoją wiedzę uczestnicząc w różnych formach doskonalenia:
  • W dniach 16-18 września 2016 r. uczestniczyliśmy w VII Konferencji Nauczycieli Informatyki w Jemielnie „Kodowanie i robotyka w szkole”, którą zorganizował Górowski Zespół Nauczycieli Informatyki - sieć współpracy i samokształcenia. W programie znalazły się wykłady i warsztaty związane tematycznie z hasłem konferencji;
https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/03.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/04.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/53.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/60.jpg
  • 19 stycznia 2017 roku w Konferencji "Kodowanie od najmłodszych lat" dla nauczycielek nauczania wczesnoszkolnego;
https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/06.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/o-szkole/pilotaz-programowania/08.jpg
  • Dnia 10 maja 2017 r. i 11 maja 2017 r. w Legnicy uczestniczyłyśmy w Krajowym seminarium kontaktowym eTwinning. Pierwszego dnia uczestników wprowadzano w tematykę związaną z programowaniem i eTwinningiem. Drugiego dnia zajęcia odbywały się w formie  warsztatów. Przedstawiono narzędzia oraz przykładowe projekty eTwinning. Seminarium zakończone zostało zaplanowaniem własnych projektów i ich rejestracją.