NAUCZYCIELE

mgr Dorota Adamska - dyrektor, historia, wos
mgr Natalia Borysowska - 
przedszkole, język angielski
mgr Piotr Brojek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
mgr Maria Czyżowska - edukacja wczesnoszkolna, geografia, przyroda
mgr Justyna Drozdowska - 
mgr Renata Glińska - religia, plastyka, muzyka
mgr Agnieszka Gortych - przedszkole
mgr Joanna Jabłońska - język polski, etyka
mgr Dorota Jurewicz - logopeda
mgr inż. Cezary Kaczor – wicedyrektor, informatyka, technika
mgr Lidia Kaczor - biblioteka, religia
mgr Jolanta Kantorczyk – język angielski
mgr Joanna Klimpel – matematyka, świetlica
mgr Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska - świetlica, doradca zawodowy, plastyka
mgr Ewa Miłaszewicz - wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Pazoła - matematyka
mgr Janusz Ruszkiewicz - fizyka
mgr Joanna Ryszewska – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
mgr Anna Salamon - przyroda, biologia, geografia, chemia
mgr Joanna Spieć - pedagog, historia
mgr Renata Stępień - przedszkole
mgr Edyta Turowska - historia, język polski
mgr Renata Woźny – edukacja wczesnoszkolna, informatyka, etyka