NAUCZYCIELE

mgr Dorota Adamska - dyrektor, historia, wos
mgr Magdalena Banaczek - język polski
mgr Piotr Brojek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Maria Czyżowska - edukacja wczesnoszkolna, geografia
mgr Renata Glińska - religia, plastyka, zajęcia artystyczne
       Agnieszka Gortych - przedszkole
mgr Joanna Jabłońska - język polski
mgr Dorota Jurewicz - logopeda
mgr inż. Cezary Kaczor – wicedyrektor, informatyka, technika
mgr Lidia Kaczor - biblioteka, religia
mgr Jolanta Kantorczyk – język angielski
mgr Joanna Klimpel – matematyka, świetlica
mgr Jarosław Krukowski-Zdanowicz - psycholog
mgr Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska - świetlica, doradca zawodowy
mgr Ewa Miłaszewicz - wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Pazoła - matematyka
mgr Janusz Ruszkiewicz - fizyka
mgr Joanna Ryszewska – język niemiecki
mgr Anna Salamon - przyroda, biologia, geografia, chemia
mgr Joanna Spieć - pedagog
mgr Katarzyna Staniszewska - język angielski
mgr Renata Stepień - edukacja wczesnoszkolna
       Justyna Szklarska - przedszkole
mgr Edyta Turowska - historia, język polski
mgr Mirosław Wesołowski - historia, wos, etyka
mgr Barbara Wiśniewska - przedszkole
mgr Renata Woźny – edukacja wczesnoszkolna, informatyka
       Julia Wybieralska – muzyka