NAUCZYCIELE

mgr Dorota Adamska - dyrektor, historia, wos
mgr Natalia Borysowska - przedszkole, język angielski
mgr Piotr Brojek - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, technika
mgr Maria Czyżowska - edukacja wczesnoszkolna, geografia, przyroda, etyka, świetlica
mgr Justyna Drozdowska – nauczyciel wspomagający, świetlica
mgr Anita Heinze-Kasprzak – matematyka 
mgr Joanna Jabłońska - język polski, etyka
mgr Dorota Jurewicz - logopeda
mgr inż. Cezary Kaczor – wicedyrektor, informatyka, technika
mgr Lidia Kaczor - biblioteka, religia
mgr Jolanta Kantorczyk – język angielski
mgr Joanna Klimpel – matematyka
mgr Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska - świetlica, doradca zawodowy, plastyka
mgr Agnieszka Ludkowksa – przedszkole, muzyka
ks. mgr Marek Matyszek – religia 
mgr Ewa Miłaszewicz - wychowanie fizyczne
mgr Janusz Ruszkiewicz - fizyka
mgr Joanna Ryszewska – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki
mgr Anna Salamon - biologia, geografia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Joanna Spieć - pedagog, historia, wos, nauczyciel wspomagający
mgr Renata Stępień - edukacja wczesnoszkolna, pedagog
mgr Edyta Turowska - historia, język polski
mgr Renata Woźny – przedszkole, informatyka