SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


ZARZĄD RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCA - Karolina Bruch
ZASTĘPCA - Marzena Zarzycka
SEKRETARZ - Izabela Kozicka
SKARBNIK - Anna Paterek


Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie - 32 8663 0007 0000 0020 6327 0001. Przy wpłatach bezpośrednio na konto proszę dopisać w tytule „Rada Rodziców”.