SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


ZARZĄD RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCA - Ewa Niewiarowska
ZASTĘPCA - Iza Szulik
SEKRETARZ - Joanna Piotrowska
SKARBNIK - Jolanta Felska


Numer konta bankowego Rady Rodziców przy Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie - 32 8663 0007 0000 0020 6327 0001. Przy wpłatach bezpośrednio na konto proszę dopisać w tytule „Rada Rodziców”.