SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2018/2019


Przewodnicząca: Adrianna Wysocka
Z-ca przewodniczącej: Julia Iskra
Skarbnik: Patrycja Bordulak
Sekretarz: Weronika Grembowska
Sekcja dekoracyjna: Martyna Łuszczyńska, Justyna Korpak, Rozalia Szpruta, Julia Bukowska, Rozalia Szpruta, Maja Janczyn, Julia Piotrowska
Sekcja porządkowa: Konrad Krzyszczuk, Kacper Zarzycki, Mikołaj Chmiel, Szymon Żarłok, Kacper Garbacz
Sprzęt nagłośnieniowy: Mateusz Fluder, Jakub Szpruta