SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca: Patrycja Bordulak
Z-ca przewodniczącej: Amelia Felska
Skarbnik: Lena Felska
Sekretarz: Agata Poruszek
Sekcja dekoracyjna: Julia Bukowska, Martyna Łuszczyńska, Justyna Korpak, Julia Piotrowska, Nina Kirkiewicz, Sandra Plewka
Sekcja porządkowa: Rozalia Szpruta, Bartosz Maryszczak, Mateusz Gunstuł, Dominik Chmiel, Kamil Wałęga, Dominik Wałęga
Sprzęt nagłośnieniowy:  Jan Dorosz, Paweł Rychel


KLUB WOLONTARIATU

Przewodnicząca: Sandra Plewka
Zastępca: Amelia Niewiarowska
Skarbnik: Nina Kirkiewicz
Sekretarz: Agata Poruszek