Rekrutacja do Gimnazjum

Dokumenty i druki (do pobrania) dotyczące rekrutacji do gimnazjum 
w Gminie Góra w roku szkolnym 2016/2017.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do klas pierwszych Gimnazjum w Gminie Góra w roku szkolnym 2016/2017.  760 KB wersja 1 11 lut 2016, 02:57 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w roku szkolnym 2016/2017.  133 KB wersja 1 11 lut 2016, 02:58 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w roku szkolnym 2016/2017.  391 KB wersja 1 11 lut 2016, 02:59 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły, do której złożony został wniosek.  175 KB wersja 1 11 lut 2016, 03:00 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi.  233 KB wersja 1 11 lut 2016, 03:01 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata.  234 KB wersja 1 11 lut 2016, 03:02 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.  276 KB wersja 1 11 lut 2016, 03:06 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie
Ċ
Wyświetl Pobierz
Uchwała Nr XVII/127/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Góra.  339 KB wersja 1 11 lut 2016, 03:08 ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie