Informacje, dokumenty i druki (do pobrania) dotyczące rekrutacji dzieci do Przedszkola w Gminie Góra 
w roku szkolnym 2019/2020

Czernina, dn. 09.04.2019 r.

Szanowni rodzice dzieci przedszkolnych.

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie uprzejmie informuje, że zakończyła się rekrutacja dzieci do przedszkola w Czerninie na rok szkolny 2019/2020. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i wszystkie dzieci, których Państwo potwierdziliście wolę zapisu do naszego przedszkola, zostały przyjęte. Lista dzieci przyjętych zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w szkole.
Jednocześnie przypominam, że można jeszcze składać wnioski, ponieważ są wolne miejsca. Termin składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym 10-14 czerwca 2019 r.

Z poważaniem 
Dorota Adamska
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
Uchwała Nr XXXVI/272/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Góra.  650 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:20 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Zarządzenie nr 28/19 Burmistrza Góry z dnia 24 stycznia 2019 r.  672 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:20 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do Przedszkola w Gminie Góra w roku szkolnym 2019/2020.  535 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:20 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czerninie w roku szkolnym 2019/2020.  143 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:20 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Czerninie.  593 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:21 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.  180 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:21 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata w przedszkolu, do którego złożono wniosek.  178 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:21 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Oświadczenie o miejscu pobierania nauki przez rodzeństwo kandydata/miejscu wykonywania pracy przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata.  232 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:22 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.  162 KB wersja 1 31 sty 2019, 01:22 Cezary Kaczor
Ċ
Wyświetl Pobierz
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole im.. św. Huberta w Czerninie.  413 KB wersja 1 20 lut 2019, 09:24 Cezary Kaczor