Aktualności


Dzień Kropki w grupie „Jeżyków”

opublikowane: 18 wrz 2019, 23:14 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 18 wrz 2019, 23:14 ]

16 września 2019 roku w grupie „Jeżyków” zorganizowano Dzień Kropki. Jest to przedsięwzięcie inspirowane historią dziewczynki nie wierzącej we własne możliwości, która dzięki odpowiedniej postawie nauczyciela stała się kreatywna, pewna siebie. Zajęcia rozpoczęły się od przybliżenia dzieciom historii Vashti (tak miała na imię dziewczynka) przy pomocy bajki pt. „The Dot”. Po krótkiej rozmowie i wymianie spostrzeżeń wspólnymi siłami dzieci stworzyły plakat pokazujący ich talenty i umiejętności, które same wymieniły. Kolejnym punktem dnia była zabawa ruchowa „znajdź brakującą połowę kropki” oraz drużynowe poszukiwania ukrytych kropek w sali. Na zakończenie zajęć przedszkolaki malowały farbami kropkowe obrazy według własnego pomysłu, by móc poczuć się jak mała Vashti, a przy tym pobudzić swoją wyobraźnię i kreatywność. Dzień Kropki uważamy za udany!

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2019-2020/_draft_post/01.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2019-2020/_draft_post/02.jpg

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2019-2020/_draft_post/03.jpg     https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2019-2020/_draft_post/06.jpg

(A. Gortych)

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020

opublikowane: 3 wrz 2019, 07:48 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 3 wrz 2019, 07:48 ]

„Uczenie się jest jak wiosłowanie pod prąd, 
gdy tylko się zaprzestanie – człowiek się cofa”.
B. Britten

W dniu dzisiejszym nasza szkoła była współorganizatorem gminnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość odbyła się w Filii Bibliotecznej w Czerninie.
Rozpoczęliśmy sentymentalnie piosenką Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem …” w wykonaniu Agnieszki Gortych – nauczycielki przedszkola ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie. Następnie prowadzące uroczystość Joanna Spieć – pedagog oraz Edyta Turowska – nauczycielka języka polskiego i historii, w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz przywitały zgromadzonych gości, wśród których byli: Senator RP Jarosław Obremski, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper wraz z radnymi, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Andrzej Rogala wraz z radnymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jarosław Szypiłło, Prezes Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Henryk Adamus, Komendant Powiatowy Policji w Górze mł. insp. Jacek Gregor wraz z Zastępcą kom. Danielem Pankiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Panocha, Dziekan Dekanatu Góra Wschód ks. Henryk Wachowiak, Proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Czerninie ks. Janusz Bobowski, Kierownik PT KRUS w Górze Anna Kolibek, Dyrektor Banku PKO BP Oddział 1 w Górze Zbigniew Woźniak, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Elżbieta Łukaszewicz-Nowakowska, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz w swoim wystąpieniu nawiązała do tragicznych wydarzeń z września 1939 r. i podkreśliła, że „wspominamy to wydarzenie nie po to, aby je rozpamiętywać, ale by nie zapomnieć, że to ludzie ludziom zgotowali ten los”. Następnie Burmistrz Góry zwróciła się do uczniów, życząc sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności oraz cierpliwości i wiary we własne możliwości. Nauczycielom, pracownikom oświaty oraz rodzicom i przyjaciołom szkoły Burmistrz Góry życzyła, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów w podejmowanych działaniach.
Do wszystkich rozpoczynających nowy rok szkolny zwrócił się również Senator RP Jarosław Obremski, życząc pomyślności i radości oraz realizacji zamierzeń, jakie zaplanowane zostały na najbliższe 10 miesięcy nauki, a także Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Górowskiego Andrzej Rogala, który życzył pomyślności w nowym roku szkolnym.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez nauczycieli mianowanych. Rotę ślubowania odczytała Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Izabela Baranowska, akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego wręczyła Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Senator RP Jarosław Obremski, Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper oraz Dyrektor ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie Dorota Adamska. Nauczyciele mianowani to: Piotr Brojek – nauczyciel wychowania fizycznego – ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie, Joanna Krzyszkiewicz-Stojanowska – wychowawca świetlicy, doradca zawodowy - ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie, Anna Dokładańska – nauczyciel religii, wczesne wspomaganie i rewalidacja – ZSPiP im. J. Korczaka w Ślubowie, Mateusz Sobczyński – nauczyciel języka angielskiego - ZSPiP im. J. Korczaka w Ślubowie, Patrycja Ratajczak – nauczyciel języka angielskiego – ZS-PzOI w Glince, Katarzyna Kaźmierczak – nauczyciel plastyki, zajęcia artystyczne – Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Prusa w Górze, Elżbieta Janusz – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 1 im. 
M. Konopnickiej w Górze, Natalia Dratwa – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze, Magdalena Jabłońska – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze, Wioleta Chomicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jasia i Małgosi w Górze.
Z okazji Jubileuszu 35-lecia pracy Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wręczyła nagrodę wraz z bukietem kwiatów Dyrektorowi Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka w Ślubowie Piotrowi Firstowi, podkreślając Jego pasję i zaangażowanie w codzienne obowiązki nauczyciela i dyrektora. 
Podziękowanie za wspaniałą organizację uroczystości Burmistrz Góry wręczyła Dyrektor ZSPiP w Czerninie – Dorocie Adamskiej. 
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną, a następnie poczęstunek w murach szkoły im. św. Huberta.  

(-)

1-2 of 2