Aktualności


SMALL GRANTS 2020

opublikowane: 10 wrz 2020, 22:48 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 11 wrz 2020, 03:43 ]

SMALL GRANTS 2020 w ramach ścieżki English Teaching Activities.

Miło nam poinformować, że już po raz trzeci Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie w ramach konkursu grantowego Small Grants 2020 otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł na realizację projektu z języka angielskiego dla uczniów klas IV – VIII.  Projekt pt. „English with eco-friends is … FUN” – „Angielski z eko-przyjaciółmi to ... ZABAWA” został opracowany przez panią Jolantę Kantorczyk (nauczycielkę j. angielskiego) i będzie realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na naukę języka angielskiego w sposób kreatywny i innowacyjny. Zostaną zakupione m. in.: laptop i drukarka do pracowni językowej, nagrody dla uczestników konkursów, gry dydaktyczne, które będą uatrakcyjniały naukę języka, literatura metodyczna wzbogacająca biblioteczkę nauczyciela anglisty.
Opracowany projekt będzie poruszać istotne społecznie zagadnienia oraz szanować i promować takie uniwersalne wartości, jak wzajemny szacunek i równość ludzi bez względu na ich płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne lub narodowe, promować postawy proekologiczne (np. segregację odpadów, oszczędność wody lub energii); docierać nie tylko do aktywnych i chętnych do nauki uczniów, ale też i tych, którzy potrzebują większego wsparcia i motywacji w nauce języka angielskiego.
W ramach realizacji projektu będą odbywać się zajęcia językowe Klubu Miłośników Języka Angielskiego i konkursy plastyczne, językowe i fotograficzne o tematyce ekologicznej na etapie szkolnym i gminnym. Ponadto będzie przygotowana inscenizacja w języku angielskim o naszych symbolach narodowych, zorganizowane  zostaną  gry i zabawy integrujące uczniów podczas szkolnego nocowania, a także Dzień Języków Obcych.
Cieszymy się, że projekt uzyskał aprobatę. Jesteśmy wdzięczni Fundacji za wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy.


J. Kantorczyk

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

opublikowane: 2 wrz 2020, 12:15 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 2 wrz 2020, 12:16 ]

We wtorek 1 września uczniowie zakończyli wakacje i rozpoczęli nowy rok szkolny 2020/21.
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną tegoroczna inauguracja roku szkolnego miała zupełnie inny niż w ubiegłych latach przebieg.
Ze względów bezpieczeństwa uruchomione zostały trzy wejścia do budynku, ponadto uczniowie wchodzili w maseczkach i dezynfekowali ręce.
W naszej szkole pierwszy dzień rozpoczął się od spotkań uczniów z nauczycielami o wyznaczonych godzinach, w mniejszych grupach, przy zachowaniu odpowiednich obostrzeń sanitarnych. W czasie spotkań wychowawcy przekazali swoim uczniom najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w szkole – planu zajęć, zasad pracy świetlicy, biblioteki, organizacji wydawania posiłków oraz zasad korzystania z dojazdów autobusem szkolnym.
Zwrócili uwagę na zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Poinformowali uczniów, że już w czasie wakacji podjęto szereg działań zmierzających do rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym. Szkoła została wyposażona w odpowiednią ilość płynów dezynfekujących, zainstalowano na korytarzu pojemniki do dezynfekcji, dostosowano ustawienie stolików i krzeseł, aby zachować niezbędny dystans społeczny. Każda klasa będzie miała większość zajęć w jednej sali. W trakcie spotkań z wychowawcami uczniowie uzyskali niezbędne informacje dotyczące zachowania się w trakcie zajęć lekcyjnych oraz przerw w okresie pandemii. Niezbędne informacje dla uczniów i ich rodziców zostały również umieszczone na stronie internetowej szkoły. W czasie spotkań z uczniami poruszono także tematykę związaną z 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Dyrektor szkoły – p. Dorota Adamska - przekazała wszystkim nauczycielom i pracownikom szczegółowe informacje dotyczące zachowania aktualnego reżimu sanitarnego oraz obowiązujących procedur w związku z Covid-19. Życzyła przedszkolakom, uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom, aby rozpoczęty rok szkolny był spokojny i obfitujący w wiele pozytywnych wydarzeń, bo jak podkreślił Minister Edukacji Narodowej „bezpieczeństwo, nauczycieli i innych pracowników, oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet”.


J. Jabłońska

1-2 of 2