Aktualności‎ > ‎

Kolejne laptopy z programu ZDALNA SZKOŁA +

opublikowane: 1 paź 2020, 01:30 przez ZSPiP im. św. Huberta w Czerninie   [ zaktualizowane 1 paź 2020, 01:31 ]
W ramach pozyskanego dofinansowania z programu „Zdalna szkoła +” Gmina Góra zakupiła dodatkowe laptopy.
Nasza szkoła  otrzymała 3 laptopy, które ułatwią prowadzenie zdalnej edukacji i będą też pomocne po powrocie uczniów do szkół.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/rok-szkolny-2020-2021/_draft_post/laptopy.jpg