Słowa leczą. Porozmawiajmy… Pod takim hasłem funkcjonuje ogólnopolski Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116111, pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje. 
Możesz szukać pomocy!!! W sytuacjach trudnych dla Ciebie i osób bliskich z Twojego  otoczenia.
Więcej informacji http://www.116111.pl

https://sites.google.com/a/zsczernina.edu.pl/zspgip/strona_116111/plakat.jpg
(K. U. Chudzik)