Konferencja "Partnerstwo w wychowaniu"

Data publikacji: May 25, 2015 3:29:36 PM

20 października nauczyciele i uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w regionalnej konferencji "Partnerstwo w wychowaniu", która odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Góra.

Nasi uczniowie przedstawili program "Dziecko jak puzzle" do którego scenariusz napisała i wyreżyserowała p. Renata Glińska i p. Edyta Turowska. Nauczyciele p. Dorota Adamska, Barbara Wiśniewska, Cezary Kaczor wykonali folder na temat współpracy szkoły z innymi organizacjami w środowisku wiejskim. Został on wręczony p. burmistrzowi i przedstawicielom organizacji biorących udział w konferencji.